Visi & Misi

VISI
Ke Arah PSS Gemilang Berteraskan Digital Menjelang 2020

MISI
Melahirkan warga sekolah yang berkemahiran literasi maklumat dan inovatif serta perkhidmatan sumber digital yang efektif dan kondusif.

MOTO
PSS Cemerlang Sekolah Gemilang